Milieu

Milieu

LANO houdt rekening met het milieu in alle stadia van het bedrijfsproces (aankoop, productie en levering). De expliciete doelstelling van LANO is om de negatieve impact van alle bedrijfsactiviteiten op onze planeet te beperken, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Iedere afdeling van LANO heeft de verantwoordelijkheid om dit proces te beheren en te analyseren, in samenwerking met leveranciers en klanten. Zij moet ook de nodige systemen uitwerken voor milieuprestatiemetingen die worden gerapporteerd aan de Directie.

LANO houdt in alle bedrijfsprocessen
rekening met volgende principes:

 • Verbruik van grondstoffen moet in de lijn liggen van het duurzaamheidprincipe
 • Vermindering van emissies gedurende het productieproces
 • Streven naar continue verbetering van de milieuprestaties
 • Realiseren van efficiënt energieverbruik
 • Recycleren van afval
 • Verbeteren en verlengen van de productlevenscyclus door betere kwaliteit
 • Initiëren van de best mogelijke milieuvriendelijke processen in de productieketting

Met volgende attitude:

 • Ontwikkelen van transparante en constructieve relaties met de overheden
 • Het leveren van een positieve bijdrage aan alle activiteiten die het verantwoordelijkheidsbesef tegenover het milieu kunnen promoten binnen de lokale samenleving

Met volgende ambities:

 • Evolueren naar de ISO 14001 standaard
 • Minimaliseren van het verbruik van niet gerecycleerde materialen; maximaliseren van gerecycleerd materiaal
 • Minimaliseren van de CO²-emissies, energie- en waterverbruik, afval
 • Minimaliseren van de afval van producten na hun levensduur door hergebruik in het industriële process

Log-in

Log-ins