Go back

HSE MANAGER

De Lano Groep is actief in de wereld van kunstgras, hospitality, office en andere vloerbekledingsapplicaties. Centraal voor hen staan de klanten, de meer dan 450 werknemers en de omgeving. Door zeer gerichte keuzes slaagt de groep er in een omzet van meer dan 120mio € te realiseren en jaar na jaar financieel gezonde cijfers neer te leggen.

Function

Als HSE Manager ben je richtinggevend voor het gehele veiligheidspreventie- en milieubeleid van het bedrijf. Je bent vaak aanwezig op de werkvloer om medewerkers en leidinggevenden actief te motiveren om deze veiligheids- & milieuvoorschriften na te laten leven en hen te coachen waar nodig.

Je werkt een doeltreffend risicobeheersingssysteem en beleidsplannen t.a.v. veiligheid en preventie voor mens en omgeving uit en overlegt deze met de directie.

Je bent het eerste aanspreekpunt inzake energiebeheer, waste management en milieubeleid.

Profile

Naast een master- of bachelordiploma, beschik je bij voorkeur over een diploma preventieadviseur niveau 2 .

Een diploma Milieucoördinator niveau A is een extra troef.

(Ook kandidaten in opleiding komen in aanmerking.)

Je kan bij voorkeur terugkijken op enige relevante ervaring.

Ervaring in een productieomgeving is een groot pluspunt.

Vertrouwd zijn met ISO 9001 en/of ISO 14001 is een troef.

Je bent communicatief sterk in de contacten met het personeel en derden.

Je bent proactief en oplossingsgericht, je hebt een no-nonsense ingesteldheid en je weet de juiste prioriteiten te stellen.

Log-in

Log-ins