Go back

aannaaier nabehandeling tuft - 3 ploegenstelsel

Function

klaarleggen en aannaaien van de rollen tapijt ter bevoorrading van de latexeerstraat

Profile

- nauwgezet en precies

- kennis van het Nederlands

- ervaring met heftruck met doorn is een pluspunt


 

 

Log-in

Log-ins