Go back

aannaaier nabehandeling tuft - dag

Function

klaarleggen en aannaaien van de rollen tapijt ter bevoorrading van de latexeerstraat

Profile

- nauwgezet en precies

- kennis van het Nederlands

- ervaring met heftruck met doorn is een pluspunt, maar niet noodzakelijk, alles wordt aangeleerd.


 

 

Log-in

Log-ins